SCPvt
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • Trở lại trong hành động
    Cả nước hiện được kết nối lại với các khiếu nại lẻ mà một số văn bản và cuộc gọi không được đi qua. Các trang web như đã được lập cho hai giờ qua. Sự trở lại xuất phát từ động viên quân đội Ai Cập của người biểu tình chống lại chế độ Hosmi Mubarak để có được trở lại cuộc sống bình thường. Ai Cập đã không có internet, sống có hiệu quả trong bóng tối trong 5
    http://topxe.vn/
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…

Back
Top